I paneldiskussion om doft och ljud – Köpcentrum och Butiker 2015, Grand Hotell

Grans paneldebatt fastighetsvärlden